ดร.ภก. คทา บัณฑิตานุกูล

  • ประธานดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • รองเลขาธิการเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพฯ
  • นายทะเบียน สมาพันธ์เครือขายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่
  • เบอร์ติดต่อ: 081-498-4965
  • Email : bkkatha.s@gmail.com