Tag Archives: nicotine gum

12/02/2017

หมากฝรั่งนิโคติน (nicotine gum)

จากการศึกษาต่างๆพบข้อมูลมากมายว่าบุหรี่นั้นเป็นสาเหตุของโรคต่างๆมาก ในบุหรี่มีสารเสพติดที่ชื่อว่า “นิโคติน” ซึ่งสารชนิดนี้เมื่อได้รับแล้ว ร่างกายจะต้องการสารนิโคตินในปริมาณที่มากขึ้นเรื่อยๆทำให้ ผู้ที่ติดบุหรี่นั้นไม่สามารถเลิกบุหรี่ได้ง่ายๆ

อยากให้รู้