Tag Archives: A brief Guide for Tobacco Control

23/06/2018

A brief Guide for Tobacco Control

หนังสือเล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อ การทำความรู้จักบุหรี่และยาสูบ ทั้งเชิงนิยาม ลักษณาภายนอกของบุหรี่ วิธีการใช้ รวมไปถึงส่วนประกอบต่าง ๆ นั้น จะสามารถนำไปสู่การให้คำอธิบายและคำแนะนำเพื่อเลิกบุหรี่อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น และเพิ่มความเข้าใจในการสื่อสารกับผู้สูบรวมถึงประชาชนทั่วไปและบุคลลากรทางการแพทย์

ข่าวสารประชาสัมพันธ์