Tag Archives: พิษบุหรี่ไฟฟ้า

20/08/2017

ผลวิจัยเจออีก “พิษบุหรี่ไฟฟ้า” เป็นอันตรายร้ายแรง ต่อระบบไหลเวียนโลหิตและหลอดเลือดหัวใจ

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ACTION ON SMOKING AND HEALTH FOUNDATION Press Release ศูนย์ข่าว มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ วันที่ 18 สิงหาคม 2560 วันที่ข่าวตีพิมพ์ : สามารถเผยแพร่ได้ทันที ผลวิจัยเจออีก “พิษบุหรี่ไฟฟ้า” เป็นอันตรายร้ายแรงต่อระบบไหลเวียนโลหิตและหลอดเลือดหัวใจ

อยากให้รู้