Tag Archives: ประกวด

24/04/2018

การเสนอราคาจัดทำวีดีทัศน์ ในหัวข้อ บุหรี่ไฟฟ้า

ประกาศแผนงานเภสัชกรอาสาเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ เรื่อง การเสนอราคาจัดทำวีดีทัศน์ ในหัวข้อ บุหรี่ไฟฟ้า แผนงานเภสัชกรอาสาเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง จัดทำวีดีทัศน์เชิงสารคดี ในหัวข้อ บุหรี่ไฟฟ้า สำหรับเด็กและเยาวชนในระดับโรงเรียน และระดับมหาวิทยาลัย 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์
24/04/2018

การเสนอราคาจัดทำวีดีทัศน์เชิงสารคดี ในหัวข้อ จิตวิญญาณในการให้คำปรึกษา

ประกาศแผนงานเภสัชกรอาสาเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ เรื่อง การเสนอราคาจัดทำวีดีทัศน์เชิงสารคดี ในหัวข้อ จิตวิญญาณในการให้คำปรึกษา แผนงานเภสัชกรอาสาเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง จัดทำวีดีทัศน์เชิงสารคดี ในหัวข้อ จิตวิญญาณในการให้คำปรึกษา

ข่าวสารประชาสัมพันธ์