Tag Archives: นักจิตวิทยา

17/04/2018

นักจิตวิทยาอังกฤษเกาะติดชีวิตวัยรุ่น ย้ำบุหรี่ไฟฟ้าดึงดูดให้สูบบุหรี่ธรรมดาเพิ่ม

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ACTION ON SMOKING AND HEALTH FOUNDATION Press Release ศูนย์ข่าว มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ วันที่ 31 สิงหาคม 2560 วันที่ข่าวตีพิมพ์ : สามารถเผยแพร่ได้ทันที นักจิตวิทยาอังกฤษเกาะติดชีวิตวัยรุ่น ย้ำบุหรี่ไฟฟ้าดึงดูดให้สูบบุหรี่ธรรมดาเพิ่ม มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยรายงานวิจัยใหม่จากประเทศอังกฤษที่พบว่า วัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มความเสี่ยงที่จะสูบบุหรี่ซิกาแรตมากกว่าวัยรุ่นที่ไม่เคยสูบบุหรี่ไฟฟ้า 3.8 เท่า ภายในเวลาหนึ่งปี

บุหรี่ไฟฟ้า