Tag Archives: จิตวิญญาณในการทำงาน

21/03/2018

เลิกบุหรี่ด้วยวิธีคิดใหม่และใส่ใจกับตนเอง

ผมทำงานเกี่ยวกับการให้คำปรึกษากับผู้ที่มีความต้องการที่จะเลิกใช้ยาเสพติดแต่ตัวผมเองกลับติดบุหรี่เสียเอง ผมมองว่ามันไม่ใช่สารเสพติดที่ผิดกฏหมาย ก็ไม่ได้เสียอะไรที่จะสูบต่อไป ผมพยายามเลิกอยู่หลายครั้ง แต่ก็ไม่เคยทำได้สำเร็จ

ประสบการณ์ตรงจากคนที่เลิกบุหรี่, อยากเล่าให้ฟัง