บุหรี่ไฟฟ้า

17/04/2018

พึงระวัง !! สูบบุหรี่ไฟฟ้าเสี่ยงหัวใจวาย 2 เท่า สูบสองแบบเสี่ยงตาย 5 เท่า

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ACTION ON SMOKING AND HEALTH FOUNDATION Press Release ศูนย์ข่าว มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ วันที่ 2 มีนาคม 2561 วันที่ข่าวตีพิมพ์ : สามารถเผยแพร่ได้ทันที พึงระวัง !! สูบบุหรี่ไฟฟ้าเสี่ยงหัวใจวาย 2 เท่า สูบสองแบบเสี่ยงตาย 5 เท่า มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดรายงานการวิจัยพบว่า ความเสี่ยงหัวใจวายจากกล้ามเนื้อหัวใจตายมาก ถึง 2 เท่า เพราะสูบบุหรี่ไฟฟ้าทุกวัน

บุหรี่ไฟฟ้า
17/04/2018

กองทัพสหรัฐฯ เตือนภัย “บุหรี่ไฟฟ้า” พ่นพิษ ทำ 2 ทหารอเมริกันสิ้นชีพ อีก 60 นายป่วยรุนแรง

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ACTION ON SMOKING AND HEALTH FOUNDATION Press Release ศูนย์ข่าว มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 วันที่ข่าวตีพิมพ์ : สามารถเผยแพร่ได้ทันที กองทัพสหรัฐฯ เตือนภัย “บุหรี่ไฟฟ้า” พ่นพิษ ทำ 2 ทหารอเมริกันสิ้นชีพ อีก 60 นายป่วยรุนแรง มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยข่าวเจ้าหน้าที่ทหารของสหรัฐอเมริกา 60 นาย ล้มป่วยรุนแรง หลังสูบบุหรี่ไฟฟ้า ที่ใช้น้ำยาผสมสารแคนนาบิไดอัล น้ำมันที่สกัดจากกัญชง (Cannabidiol CBD. Oil) 

บุหรี่ไฟฟ้า
17/04/2018

ออสเตรเลียยืนยันห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้า

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ACTION ON SMOKING AND HEALTH FOUNDATION Press Release ศูนย์ข่าว มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ วันที่ 12 มกราคม 2561 วันที่ข่าวตีพิมพ์ : สามารถเผยแพร่ได้ทันที ออสเตรเลียยืนยันห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้า มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่เปิดเผยรายงานล่าสุด ของกระทรวงสาธารณสุขออสเตรเลีย เมื่อวันที่ 11 มกราคมที่ผ่านมา ที่ยืนยันนโยบายห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งยืนอยู่บนข้อเท็จจริง ที่คณะกรรมการวิจัยสุขภาพและการแพทย์แห่งชาติ (Nation Health and Medical Research Council) ได้เสนอต่อรัฐบาล โดยมีเนื้อหาสำคัญคือ

บุหรี่ไฟฟ้า
17/04/2018

แค่มวนเดียว !! ก็ตาย อย่าชะล่าใจ สูบวันละมวน เฉียด “โรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง”

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ACTION ON SMOKING AND HEALTH FOUNDATION Press Release ศูนย์ข่าว มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ วันที่ 29 มกราคม 2561 วันที่ข่าวตีพิมพ์ : สามารถเผยแพร่ได้ทันที แค่มวนเดียว !! ก็ตาย อย่าชะล่าใจ สูบวันละมวน เฉียด “โรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง” งานวิจัยกระตุกคนสูบบุหรี่น้อยแม้วันละมวน ก็หนีอัตราเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจและสมองตีบตันไม่พ้น ใกล้เคียงคนสูบ 20 มวนต่อวัน ผศ.นพ.ครรชิต ลิขิตธนสมบัติ หัวหน้าหน่วยโรคหัวใจ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เปิดเผยรายงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร BMJ วันที่24 มกราคมที่ผ่านมา โดยคณะผู้วิจัยจากมหาวิทยาลัยลอนดอน ที่วิเคราะห์รายงานวิจัย 141 ชิ้น จาก 21 ประเทศ ตีพิมพ์เผยแพร่ระหว่าง ค.ศ.1946 – 2015 เมื่อเปรียบเทียบอัตราการเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจและเส้นเลือดสมอง ในผู้สูบบุหรี่วันละหนึ่งมวน ห้ามวน หรือยี่สิบมวน พบว่า คนที่สูบบุหรี่วันละหนึ่งมวน […]

บุหรี่ไฟฟ้า
17/04/2018

วารสารแพทย์อเมริกันตีแผ่บทสรุปบุหรี่ไฟฟ้า…

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ACTION ON SMOKING AND HEALTH FOUNDATION Press Release ศูนย์ข่าว มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ วันที่ 4 มกราคม 2561 วันที่ข่าวตีพิมพ์ : สามารถเผยแพร่ได้ทันที วารสารแพทย์อเมริกันตีแผ่บทสรุปบุหรี่ไฟฟ้า ดึงดูดให้ผู้ใหญ่ที่ไม่สูบบุหรี่เข้ามาติดบุหรี่ธรรมดาเพิ่ม มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยรายงานการวิจัยล่าสุดของ Am J Med ที่พบว่า บุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มความเสี่ยงในการทำให้ผู้ใหญ่ที่ไม่เคยสูบบุหรี่ หันมาติดบุหรี่ธรรมดาได้ถึง 6.8 เท่า คิดเป็นจำนวน นักสูบหน้าใหม่ที่เป็นผู้ใหญ่ 382,081 คน ในเวลาปีครึ่ง

บุหรี่ไฟฟ้า
17/04/2018

หมอประกิตงัดเอกสารโต้บุหรี่ไฟฟ้าพ่นพิษน้อยกว่าบุหรี่ธรรมดา 95% ไม่จริง

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ACTION ON SMOKING AND HEALTH FOUNDATION Press Release ศูนย์ข่าว มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ วันที่ 22 ธันวาคม 2560 วันที่ข่าวตีพิมพ์ : สามารถเผยแพร่ได้ทันที หมอประกิตงัดเอกสารโต้บุหรี่ไฟฟ้าพ่นพิษน้อยกว่าบุหรี่ธรรมดา 95% ไม่จริง ศ.นพ. ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดโปงความไม่น่าเชื่อถือ ที่ระบุว่า บุหรี่ไฟฟ้ามีอันตรายน้อยกว่าบุหรี่ธรรมดา 95% ที่มีกลุ่มเรียกร้องให้รัฐบาลไทยยกเลิกการห้ามนำเข้า

บุหรี่ไฟฟ้า
17/04/2018

คนไทยเกือบ 7,000 ชีวิตต้องสังเวยให้ควันบุหรี่มือสองทั้งที่รังเกียจและไม่เสพบุหรี่

คนไทยเกือบ 7,000 ชีวิตต้องสังเวยให้ควันบุหรี่มือสองทั้งที่รังเกียจและไม่เสพบุหรี่ กรุงเทพมหานคร วันที่ 13 ธันวาคม 2560 – พิษภัยจากควันบุหรี่มือสองคร่าชีวิตคนไทยถึง 6,500 คนต่อปี ด้วยโรคมะเร็ง หัวใจล้มเหลว และโรคทางเดินหายใจเรื้อรัง ในสถานที่ทุกแห่งที่มีควันบุหรี่มือสอง แม้ลอยอวลเพียงเล็กน้อยก็มีอันตรายต่อสุขภาพ ทางเดียวที่จะปกป้องผู้ไม่สูบบุหรี่ได้ดีที่สุดคือ กำจัดการสูบบุหรี่ในทุกสถานที่ โดยเฉพาะที่บ้าน สถานที่ทำงาน และสถานที่สาธารณะ

บุหรี่ไฟฟ้า
17/04/2018

ตีแผ่งานวิจัย “บุหรี่ไฟฟ้า”?? ช่วยคนเลิกสูบบุหรี่ธรรมดาหรือกระตุ้นคนสูบ…

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ACTION ON SMOKING AND HEALTH FOUNDATION Press Release ศูนย์ข่าว มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 วันที่ข่าวตีพิมพ์ : สามารถเผยแพร่ได้ทันที ตีแผ่งานวิจัย “บุหรี่ไฟฟ้า”?? ช่วยคนเลิกสูบบุหรี่ธรรมดาหรือกระตุ้นคนสูบ – วัยรุ่นหน้าใหม่ให้เป็น “กลุ่มเสี่ยง” มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยรายงานวิจัยล่าสุด จากการติดตามพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วยที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าภายหลังหนึ่งปี 

บุหรี่ไฟฟ้า
17/04/2018

ราคาบุหรี่แพงขึ้น หมอประกิตชวนเลิกบุหรี่ เพิ่มเงินในกระเป๋า ล้างพิษให้สุขภาพ

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ACTION ON SMOKING AND HEALTH FOUNDATION Press Release ศูนย์ข่าว มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ วันที่ 20 กันยายน 2560 วันที่ข่าวตีพิมพ์ : สามารถเผยแพร่ได้ทันที ราคาบุหรี่แพงขึ้น หมอประกิตชวนเลิกบุหรี่ เพิ่มเงินในกระเป๋า ล้างพิษให้สุขภาพ ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เชิญชวนผู้สูบบุหรี่ให้เลิกสูบในโอกาสที่บุหรี่ยี่ห้อต่าง ๆ มีราคาแพงขึ้นจากผลของการขึ้นภาษี 

บุหรี่ไฟฟ้า
17/04/2018

นักจิตวิทยาอังกฤษเกาะติดชีวิตวัยรุ่น ย้ำบุหรี่ไฟฟ้าดึงดูดให้สูบบุหรี่ธรรมดาเพิ่ม

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ACTION ON SMOKING AND HEALTH FOUNDATION Press Release ศูนย์ข่าว มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ วันที่ 31 สิงหาคม 2560 วันที่ข่าวตีพิมพ์ : สามารถเผยแพร่ได้ทันที นักจิตวิทยาอังกฤษเกาะติดชีวิตวัยรุ่น ย้ำบุหรี่ไฟฟ้าดึงดูดให้สูบบุหรี่ธรรมดาเพิ่ม มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยรายงานวิจัยใหม่จากประเทศอังกฤษที่พบว่า วัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มความเสี่ยงที่จะสูบบุหรี่ซิกาแรตมากกว่าวัยรุ่นที่ไม่เคยสูบบุหรี่ไฟฟ้า 3.8 เท่า ภายในเวลาหนึ่งปี

บุหรี่ไฟฟ้า