Blog

21/03/2018

เลิกบุหรี่ด้วยวิธีคิดใหม่และใส่ใจกับตนเอง

ผมทำงานเกี่ยวกับการให้คำปรึกษากับผู้ที่มีความต้องการที่จะเลิกใช้ยาเสพติดแต่ตัวผมเองกลับติดบุหรี่เสียเอง ผมมองว่ามันไม่ใช่สารเสพติดที่ผิดกฏหมาย ก็ไม่ได้เสียอะไรที่จะสูบต่อไป ผมพยายามเลิกอยู่หลายครั้ง แต่ก็ไม่เคยทำได้สำเร็จ

จุดเปลี่ยนที่ทำให้ผมเลิกบุหรี่ได้ เริ่มจากวันที่ผมได้มีโอกาสเข้าร่วมฟังการบรรยาย ของครูป้อม ศุภลักษณ์ ทัดศรี ในหัวข้อ “จิตวิญญาณในการทำงาน” การบรรยายในครั้งนั้นทำให้ผมเข้าใจตนเองมากขึ้น บุหรี่คือรูปแบบหนึ่งของความสุขที่ผมเลือกใช้ในการเติมเต็มตนเอง ดังนั้นการเลิกบุหรี่ก็เปรียบเหมือนการตัดความสุขออกไป ด้วยเหตุนี้ผมจึงรู้สึกว่ายากลำบาก สิ่งที่ผมควรใส่ใจคือแทนที่การสูบบุหรี่ด้วยความสุขรูปแบบใหม่ที่สร้างสรรค์และไม่เป็นโทษต่อตนเอง ในวิธีการนี้บุหรี่ก็จะไม่จำเป็นอีกต่อไป

ผมได้ไปศึกษาความรู้ทางจิตวิญญาณเพิ่มขึ้นกับครูป้อมที่บ้านพินทุ บราห์มา กุมารี มหาวิทยาลัยทางจิตของโลก ผมตระหนักว่าจิตวิญญาณไม่ได้ชี้ให้เห็นโทษภัยของบุหรี่เพียงอย่างเดียว แต่ยังช่วยให้เห็นคุณค่าและคุณประโยชน์ที่ผมจะได้รับเมื่อผมสามารถเลิกบุหรี่ได้ สุขภาพที่แข็งแรง ความสบายใจของผู้คนรอบข้าง การกลายเป็นต้นแบบที่ดีให้กับผู้ที่มาขอคำปรึกษา แรงจูงใจเชิงบวกเหล่านี้ช่วยเหลือผมเป็นอย่างมากที่ทำให้ผมสามารถเลิกบุหรี่ได้สำเร็จ

ในวันเวลาที่ผมต้องพบเจอกับความเครียด มีบางครั้งที่ผมก็ยังนึกถึงบุหรี่ แต่ผมบอกกับตนเองว่า ผมรักตนเอง ผมมีครอบครัวที่ดี มีเพื่อนๆที่รักผม เพียงเท่านี้ผมยังมีความสุขไม่พออีกเหรอ หากผมเลือกที่จะสูบบุหรี่อีกครั้ง นั่นก็เปรียบได้กับการไม่รู้ค่าสิ่งที่อยู่รอบตัว ความรู้ทางจิตวิญญาณสอนผมว่า ความสุขของคนอยู่ที่วิธีที่เราจะเลือกมองสิ่งต่างๆ หากมองได้อย่างถูกวิธี ความสุขก็อยู่ตรงนั้นหากรู้จักตนเองได้อย่างแท้จริง ความสุขจะปรากฏจากภายในและด้วยการคงความสุขไว้เช่นนี้ ผมจึงไม่จำเป็นต้องกลับไปพึ่ง “บุหรี่” อีก

ประสบการณ์ตรงจากคนที่เลิกบุหรี่, อยากเล่าให้ฟัง , ,
About an