Blog

17/04/2018

นักจิตวิทยาอังกฤษเกาะติดชีวิตวัยรุ่น ย้ำบุหรี่ไฟฟ้าดึงดูดให้สูบบุหรี่ธรรมดาเพิ่ม

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
ACTION ON SMOKING AND HEALTH FOUNDATION
Press Release ศูนย์ข่าว มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
วันที่ 31 สิงหาคม 2560 วันที่ข่าวตีพิมพ์ : สามารถเผยแพร่ได้ทันที

นักจิตวิทยาอังกฤษเกาะติดชีวิตวัยรุ่น ย้ำบุหรี่ไฟฟ้าดึงดูดให้สูบบุหรี่ธรรมดาเพิ่ม มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยรายงานวิจัยใหม่จากประเทศอังกฤษที่พบว่า วัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มความเสี่ยงที่จะสูบบุหรี่ซิกาแรตมากกว่าวัยรุ่นที่ไม่เคยสูบบุหรี่ไฟฟ้า 3.8 เท่า ภายในเวลาหนึ่งปี

รายงานดังกล่าวตีพิมพ์ในวารสาร Tobacco Control ฉบับเดือนสิงหาคม 2017 โดยผู้วิจัยทำการสำรวจและติดตามวัยรุ่น 2,836 คน ที่มีอายุ 14-15 ปี จาก 20 โรงเรียนในอังกฤษ ผลงานวิจัยพบว่า

  • วัยรุ่น 343 คนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้า มีการทดลองสูบบุหรี่ซิกาแรต 118 คนหรือ 34%
  • วัยรุ่น 1,383 คนที่ไม่สูบบุหรี่ มีการทดลองสูบบุหรี่ซิกาแรต 124 คนหรือ 9%

ศาสตราจารย์มาร์ค คอนเนอร์ นักจิตวิทยาทางสังคมจากมหาวิทยาลัยลีดส์ ลอนดอน ( Leeds University London) หัวหน้าโครงการวิจัยสรุปว่า การสูบบุหรี่ไฟฟ้าในวัยรุ่นที่ไม่เคยสูบบุหรี่มาก่อน เป็นสัญญาณคาดการณ์ของการทดลองสูบบุหรี่ธรรมดาภายในเวลาหนึ่งปี ผู้วิจัยตั้งสมมุติฐานถึงปรากฏการณ์ ที่พบว่าบุหรี่ไฟฟ้าทำให้วัยรุ่นเห็นการสูบบุหรี่หรือการเสพติดนิโคตินเป็นเรื่องธรรมดา ที่น่าสนใจคือวัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้า ที่ไม่มีเพื่อนที่สูบบุหรี่ธรรมดา มีสัดส่วนที่ไปสูบบุหรี่ธรรมดาสูงกว่าวัยรุ่นที่มีเพื่อนที่สูบบุหรี่ธรรมดา รายงานนี้เป็นรายงานแรกจากประเทศอังกฤษที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของการสูบบุหรี่ไฟฟ้ากับการสูบบุหรี่ธรรมดา ซึ่งมีผลเหมือนกับการสำรวจจากสหรัฐอเมริกาที่มีการรายงานมาแล้วก่อนหน้านี้
รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล แสดงความเห็นว่า ขณะนี้สิ่งที่กังวลกันมากที่สุดคือบุหรี่ไฟฟ้าจะเป็นสื่อนำให้เยาวชนกลับไปเสพติดบุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น ซึ่งรายงานของนายแพทย์ใหญ่สหรัฐอเมริกา (E-Cigarette Use Among Youth and Young Adults : A Report of the Surgeon General 2016) ก็แสดงหลักฐานว่าบริษัทบุหรี่ที่ขายบุหรี่ไฟฟ้าได้มีการออกแบบผลิตภัณฑ์ รวมทั้งใช้กลยุทธ์และช่องทางการทำการตลาดที่พุ่งเป้าไปที่เด็กและเยาวชน ทั้งเนื้อหาที่เกี่ยวกับเซ็กส์ และความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งหากไม่สามารถควบคุมการตลาดและป้องกันการเข้าถึงบุหรี่ไฟฟ้าของเด็กและเยาวชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อัตราการสูบบุหรี่ของเยาวชนที่มีแนวโน้มลดลงอาจจะกลับพุ่งสูงขึ้นมากอีก

คำอธิบาย: ต้องการสอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ โทร. 0-2278-1828

บุหรี่ไฟฟ้า ,
About an