Blog

12/02/2017

ตารางเปรียบเทียบ หมากฝรั่งนิโคตินและแผ่นแปะนิโคติน

ตารางเปรียบเทียบ หมากฝรั่งนิโคติรและแผ่นแปะนิโคติน

หมากฝรั่งนิโคติน แผ่นแปะนิโคติน
ขนาดยา ผู้ที่สูบบุหรี่น้อยกว่า 24 มวนต่อวัน ใช้ขนาด 2มิลลิกรัมต่อครั้ง วันละไม่เกิน 30 ชิ้นผู้ที่สูบบุหรี่เกิน 24 มวนต่อวัน ใช้ขนาด 4 มิลลิกรัมต่อครั้ง วันละไม่เกิน 15 ชิ้นโดย 6 สัปดาห์แรกใช้ 1 ชิ้นทุก 1-2 ชม.3 สัปดาห์ต่อมาใช้ 1 ชิ้น ทุก 2-4 ชั่วโมงและ 3 สัปดาห์ต่อมาใช้ 1 ชิ้น ทุก 4-8 ชม. รวมเป็น 12 สัปดาห์ ผู้ที่สูบบุหรี่น้อยกว่า 20 มวนต่อวัน ใช้ขนาด กลางเป็นเวลา 6-8 สัปดาห์แล้วเปลี่ยนมาใช้ขนาดเล็ก 3-4 สัปดาห์ผู้ที่สูบบุหรี่มากกว่า 20 มวนต่อวันใช้ขนาดใหญ่ 3-4 สัปดาห์ แล้วจึงเปลี่ยนมาใช้ขนาดกลาง 3-4 สัปดาห์ และเปลี่ยนมาใช้ขนาดเล็ก 3-4 สัปดาห์ ตามลำดับ

 

วิธีการใช้ ผู้ที่ติดบุหรี่ต้องหยุดสูบบุหรี่ทันที ก่อนเริ่มใช้ยา โดยต้องงดรับประธานอาหารและเครื่องดื่มที่มีความเป็นกรด เช่น กาแฟ น้ำส้ม น้ำอัดลม ไวน์ 15 นาที ก่อนใช้ยา ต้องเคี้ยวหมากฝรั่งช้าๆจนได้รับรสเผ็ดซ่าแล้วหยุดเคี้ยวอมหมากฝรั่งไว้ระหว่างกระพุ้งแก้มและเหงือก จนรสซ่าหายไป จึงเคียวใหม่ ทำเป็นระยะสลับกัน (chewandpark technique) อย่างต่อเนื่อง 30 นาที โดยเปลี่ยนบริเวณที่อมด้วย ผู้ติดบุหรี่ที่ต้องหยุดสูบบุหรี่ทันที ก่อนเริ่มใช้ยาควรติดแผ่นยาบริเวณที่ไม่มีขน ไม่มัน ไม่มีบาดแผลไม่อักเสบหรือไหม้ โดยติดระหว่างบริเวณคอ และสะโพกหรือต้นแขนด้านนอก ติดแผ่นยาทุกวันในเวลาเดียวกัน โดยติดตลอด 24 ชั่วโมง ยกเว้นมีอาการนอนไม่หลับหรือฝันร้ายให้ดึงแผ่นยาออกก่อนนอน
อาการไม่พึงประสงค์ เจ็บปาก ปวดกราม อาหารไม่ย่อย สะอึก ระคายผิวหนัง นอนไม่หลับ
วิธีแก้ไขอาการไม่พึงประสงค์ เคี้ยวยาให้ถูกวิธีไม่เคี้ยวเร็วจนเกินไป อาการระคายผิวหนังให้เปลี่ยนบริเวณแปะหรือทายา ทาสเตียรอยด์หากนอนไม่หลับให้ดึงแผ่นยาออกก่อนนอน

 

ข้อควรระวังและข้อห้ามใช้ โรคหัวใจและหลอดเลือด ต่อมไทรอยด์เป็นพิษเบาหวานชนิดที่ 1 ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่มีปัญหาทางทันตกรรมผู้ที่แพ้นิโคติน ภาวะหัวใจเต้นเร็วผิดปกติ,โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดที่เพิ่งเกิดกล้ามเนื้อหัวใจตายภายใน 1 เดือน โรคหัวใจและหลอดเลือดต่อมไทรอยด์เป็นพิษเบาหวานชนิดที่ 1ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้นิโคตินภาวะหัวใจเต้นเร็วผิดปกติ,โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ที่เพิ่งเกิดกล้ามเนื้อหัวใจตายภายใน 1 เดือนผู้ที่เป็น ผื่นภูมิแพ้ที่ผิวหนังและโรคผิวหนังอักเสบ

 

ข้อดี ใช้สะดวก ปรับขนาดยาได้ ระดับนิโคตินในร่างกายเพิ่มขึ้นเร็วกว่าชนิดติดผิวหนัง ใช้ง่าย สะดวก วันละ 1 ครั้ง ลดความอยากบุหรี่ ในตอนเช้า เกิดอาการไม่พึงประสงค์น้อย
ข้อเสีย ต้องเคี้ยวให้ถูกวิธี ต้องงดอาหารเครื่องดื่มที่มีความเป็นกรด ปรับขนาดยาไม่ได้ ระดับนิโคตินในร่างกายเพิ่มขึ้นช้า
อยากให้รู้ , ,
About an