ข่าวสารประชาสัมพันธ์

12/03/2019

การพัฒนาศักยภาพด้านจิตวิญญาณในการสร้างเสริมสุขภาพและควบคุมยาสูบ

ภาวะที่เป็นสุขทางจิตวิญญาณเกิดจากการค้นพบตัวตนที่แท้จริงว่า “ฉันคือใคร” การได้มองเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่นและตระหนักว่าอะไรคือความหมายและเป้าหมายในการมีชีวิต การทำให้เมล็ดพันธุ์แห่งความดีงาม

ข่าวสารประชาสัมพันธ์
23/06/2018

A brief Guide for Tobacco Control

หนังสือเล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อ การทำความรู้จักบุหรี่และยาสูบ ทั้งเชิงนิยาม ลักษณาภายนอกของบุหรี่ วิธีการใช้ รวมไปถึงส่วนประกอบต่าง ๆ นั้น จะสามารถนำไปสู่การให้คำอธิบายและคำแนะนำเพื่อเลิกบุหรี่อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น และเพิ่มความเข้าใจในการสื่อสารกับผู้สูบรวมถึงประชาชนทั่วไปและบุคลลากรทางการแพทย์

ข่าวสารประชาสัมพันธ์
24/04/2018

การเสนอราคาจัดทำวีดีทัศน์ ในหัวข้อ บุหรี่ไฟฟ้า

ประกาศแผนงานเภสัชกรอาสาเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ เรื่อง การเสนอราคาจัดทำวีดีทัศน์ ในหัวข้อ บุหรี่ไฟฟ้า แผนงานเภสัชกรอาสาเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง จัดทำวีดีทัศน์เชิงสารคดี ในหัวข้อ บุหรี่ไฟฟ้า สำหรับเด็กและเยาวชนในระดับโรงเรียน และระดับมหาวิทยาลัย 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์
24/04/2018

การเสนอราคาจัดทำวีดีทัศน์เชิงสารคดี ในหัวข้อ จิตวิญญาณในการให้คำปรึกษา

ประกาศแผนงานเภสัชกรอาสาเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ เรื่อง การเสนอราคาจัดทำวีดีทัศน์เชิงสารคดี ในหัวข้อ จิตวิญญาณในการให้คำปรึกษา แผนงานเภสัชกรอาสาเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง จัดทำวีดีทัศน์เชิงสารคดี ในหัวข้อ จิตวิญญาณในการให้คำปรึกษา

ข่าวสารประชาสัมพันธ์
26/05/2017

ปลุกพลังจิตอาสาพาเลิกบุหรี่

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ปลุกพลังจิตอาสาพาเลิกบุหรี่” เป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เสริมสร้างพัฒนาขีดสมรรถนะ/ศักยภาพในการควบคุมยาสูบ ให้กับผู้ให้บริการบำบัดผู้เสพยาสูบและบุคลากรเครือข่ายผู้ให้บริการ ตามแผนงานส่งเสริมการทำงาน

ข่าวสารประชาสัมพันธ์
13/04/2017

Welcome to “Work Smarts Heart Smile Retreat”

“ความรู้สึกดีๆ ที่มีให้กับผู้อื่นเป็นเหมือนกับขี้ผึ้งที่ช่วยเยียวยารักษาแผล และช่วยฟื้นฟูความสัมพันธ์และนำมิตรภาพที่เคยมีให้กันให้กลับฟื้นคืนมาใหม่ ความรู้สึกดีๆ นั้นก่อกำเนิดขึ้นภายในจิตใจของเรา ซึ่งถูกส่งผ่านทัศนคติหรือมุมมองของเรา และสะท้อนให้ผู้อื่นสามารถรับรู้ได้ผ่านดวงตาและรอยยิ้มของเราเอง การยิ้มนั้นเปิดหัวใจ และด้วยการเหลือบมองเพียงครั้งเดียว นั่นก็สามารถที่จะทำให้เรื่องราวที่แสนจะมหัศจรรย์ในชีวิตเกิดขึ้นได้”

ข่าวสารประชาสัมพันธ์