All posts by: an

About an
17/04/2018

คนไทยเกือบ 7,000 ชีวิตต้องสังเวยให้ควันบุหรี่มือสองทั้งที่รังเกียจและไม่เสพบุหรี่

คนไทยเกือบ 7,000 ชีวิตต้องสังเวยให้ควันบุหรี่มือสองทั้งที่รังเกียจและไม่เสพบุหรี่ กรุงเทพมหานคร วันที่ 13 ธันวาคม 2560 – พิษภัยจากควันบุหรี่มือสองคร่าชีวิตคนไทยถึง 6,500 คนต่อปี ด้วยโรคมะเร็ง หัวใจล้มเหลว และโรคทางเดินหายใจเรื้อรัง ในสถานที่ทุกแห่งที่มีควันบุหรี่มือสอง แม้ลอยอวลเพียงเล็กน้อยก็มีอันตรายต่อสุขภาพ ทางเดียวที่จะปกป้องผู้ไม่สูบบุหรี่ได้ดีที่สุดคือ กำจัดการสูบบุหรี่ในทุกสถานที่ โดยเฉพาะที่บ้าน สถานที่ทำงาน และสถานที่สาธารณะ

บุหรี่ไฟฟ้า
17/04/2018

ตีแผ่งานวิจัย “บุหรี่ไฟฟ้า”?? ช่วยคนเลิกสูบบุหรี่ธรรมดาหรือกระตุ้นคนสูบ…

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ACTION ON SMOKING AND HEALTH FOUNDATION Press Release ศูนย์ข่าว มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 วันที่ข่าวตีพิมพ์ : สามารถเผยแพร่ได้ทันที ตีแผ่งานวิจัย “บุหรี่ไฟฟ้า”?? ช่วยคนเลิกสูบบุหรี่ธรรมดาหรือกระตุ้นคนสูบ – วัยรุ่นหน้าใหม่ให้เป็น “กลุ่มเสี่ยง” มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยรายงานวิจัยล่าสุด จากการติดตามพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วยที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าภายหลังหนึ่งปี 

บุหรี่ไฟฟ้า
17/04/2018

ราคาบุหรี่แพงขึ้น หมอประกิตชวนเลิกบุหรี่ เพิ่มเงินในกระเป๋า ล้างพิษให้สุขภาพ

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ACTION ON SMOKING AND HEALTH FOUNDATION Press Release ศูนย์ข่าว มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ วันที่ 20 กันยายน 2560 วันที่ข่าวตีพิมพ์ : สามารถเผยแพร่ได้ทันที ราคาบุหรี่แพงขึ้น หมอประกิตชวนเลิกบุหรี่ เพิ่มเงินในกระเป๋า ล้างพิษให้สุขภาพ ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เชิญชวนผู้สูบบุหรี่ให้เลิกสูบในโอกาสที่บุหรี่ยี่ห้อต่าง ๆ มีราคาแพงขึ้นจากผลของการขึ้นภาษี 

บุหรี่ไฟฟ้า
17/04/2018

นักจิตวิทยาอังกฤษเกาะติดชีวิตวัยรุ่น ย้ำบุหรี่ไฟฟ้าดึงดูดให้สูบบุหรี่ธรรมดาเพิ่ม

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ACTION ON SMOKING AND HEALTH FOUNDATION Press Release ศูนย์ข่าว มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ วันที่ 31 สิงหาคม 2560 วันที่ข่าวตีพิมพ์ : สามารถเผยแพร่ได้ทันที นักจิตวิทยาอังกฤษเกาะติดชีวิตวัยรุ่น ย้ำบุหรี่ไฟฟ้าดึงดูดให้สูบบุหรี่ธรรมดาเพิ่ม มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยรายงานวิจัยใหม่จากประเทศอังกฤษที่พบว่า วัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มความเสี่ยงที่จะสูบบุหรี่ซิกาแรตมากกว่าวัยรุ่นที่ไม่เคยสูบบุหรี่ไฟฟ้า 3.8 เท่า ภายในเวลาหนึ่งปี

บุหรี่ไฟฟ้า
21/03/2018

เลิกบุหรี่ด้วยวิธีคิดใหม่และใส่ใจกับตนเอง

ผมทำงานเกี่ยวกับการให้คำปรึกษากับผู้ที่มีความต้องการที่จะเลิกใช้ยาเสพติดแต่ตัวผมเองกลับติดบุหรี่เสียเอง ผมมองว่ามันไม่ใช่สารเสพติดที่ผิดกฏหมาย ก็ไม่ได้เสียอะไรที่จะสูบต่อไป ผมพยายามเลิกอยู่หลายครั้ง แต่ก็ไม่เคยทำได้สำเร็จ

ประสบการณ์ตรงจากคนที่เลิกบุหรี่, อยากเล่าให้ฟัง
20/08/2017

ผลวิจัยเจออีก “พิษบุหรี่ไฟฟ้า” เป็นอันตรายร้ายแรง ต่อระบบไหลเวียนโลหิตและหลอดเลือดหัวใจ

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ACTION ON SMOKING AND HEALTH FOUNDATION Press Release ศูนย์ข่าว มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ วันที่ 18 สิงหาคม 2560 วันที่ข่าวตีพิมพ์ : สามารถเผยแพร่ได้ทันที ผลวิจัยเจออีก “พิษบุหรี่ไฟฟ้า” เป็นอันตรายร้ายแรงต่อระบบไหลเวียนโลหิตและหลอดเลือดหัวใจ

อยากให้รู้