All posts by: an

About an
17/04/2018

คณะเภสัช ฯร่วมกับ คภยส. จัดอบรมโครงการสร้างผู้นำด้านการเลิกบุหรี่

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ เครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อควบคุมยาสูบ (คภยส) จัดโครงการอบรมวิชาการ “สร้างผู้นำด้านการเลิกบุหรี่แก่เภสัชกรโรงพยาบาลในจังหวัดขอนแก่น” เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงแรมอำนวยสุข จังหวัดขอนแก่น 

ผลงาน คภยส.
17/04/2018

เภสัชตักศิลาร่วมใจต้านภัยบุหรี่

เครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อควบคุมยาสูบ จับมือคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหาสารคาม ได้จัดโครงการเภสัชตักศิลาร่วมใจต้านภัยบุหรี่ขึ้น พร้อมมอบป้ายคณะและหน่วยงานปลอดบุหรี่ รวมถึงการมอบเครื่องตรวจวัดระดับคาร์บอนไดออกไซด์ในปอดให้แก่คณะเภสัชศาสตร์อีกด้วย

ผลงาน คภยส.
17/04/2018

เภสัชอาสาพาเลิกบุหรี่ อีกหนึ่งบทบาทของเภสัชกรในระบบสุขภาพในการดูแลประชาชน

ด้วยความตระหนักในข้อเท็จจริงว่าประเทศไทยมีผู้สูบบุหรี่เป็นประจำ 10.4 ล้านคน (พ.ศ. 2557) หรือคิดเป็นจำนวนบุหรี่ที่ถูกสูบมากถึง 105.6 ล้านมวนต่อวัน และมีผู้เสียชีวิตจากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ปีละ 52,000 คน หรือ 142 คนต่อวัน ซึ่งในปี พ.ศ. 2546 ได้มีการวิจัยพบว่า ค่าใช้จ่ายในการรักษา 3 โรคหลักที่เป็นผลสืบเนื่องจากการสูบบุหรี่คือ มะเร็งปอด ถุงลมโป่งพอง และเส้นเลือดหัวใจตีบ เป็นจำนวนเงิน 46,800 ล้านบาทต่อปี ในขณะที่รายได้ของรัฐจากการเก็บภาษีสรรพสามิตบุหรี่มีจำนวนที่น้อยกว่า เพียงปีละ 43,207 ล้านบาท

ผลงาน คภยส.
17/04/2018

“เภสัชร้านยาพาเลิกบุหรี่”

เมื่อพูดถึงการเลิกบุหรี่ เราก็มักจะมุ่งตรงไปที่ความคาดหวังต่อผู้สูบบหรี่โดยตรง ที่ควรจะต้องเป็นผู้ที่ต้องเลิกบุหรี่ด้วยตนเอง แต่หากในความเป็นจริง การที่จะเลิกบุหรี่ มีองค์ประกอบมากมาย ทั้งด้านกฎหมาย สุขภาพ ครอบครัว และสังคม โดยเฉพาะองค์ประกอบสำคัญคือความมุ่งมั่นใจตั้งใจเลิกบุหรี่ และความรู้ความเข้าใจต่อขั้นตอนการเลิกบุหรี่ให้ประสบความสำเร็จ

ผลงาน คภยส.
17/04/2018

พึงระวัง !! สูบบุหรี่ไฟฟ้าเสี่ยงหัวใจวาย 2 เท่า สูบสองแบบเสี่ยงตาย 5 เท่า

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ACTION ON SMOKING AND HEALTH FOUNDATION Press Release ศูนย์ข่าว มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ วันที่ 2 มีนาคม 2561 วันที่ข่าวตีพิมพ์ : สามารถเผยแพร่ได้ทันที พึงระวัง !! สูบบุหรี่ไฟฟ้าเสี่ยงหัวใจวาย 2 เท่า สูบสองแบบเสี่ยงตาย 5 เท่า มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดรายงานการวิจัยพบว่า ความเสี่ยงหัวใจวายจากกล้ามเนื้อหัวใจตายมาก ถึง 2 เท่า เพราะสูบบุหรี่ไฟฟ้าทุกวัน

บุหรี่ไฟฟ้า
17/04/2018

กองทัพสหรัฐฯ เตือนภัย “บุหรี่ไฟฟ้า” พ่นพิษ ทำ 2 ทหารอเมริกันสิ้นชีพ อีก 60 นายป่วยรุนแรง

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ACTION ON SMOKING AND HEALTH FOUNDATION Press Release ศูนย์ข่าว มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 วันที่ข่าวตีพิมพ์ : สามารถเผยแพร่ได้ทันที กองทัพสหรัฐฯ เตือนภัย “บุหรี่ไฟฟ้า” พ่นพิษ ทำ 2 ทหารอเมริกันสิ้นชีพ อีก 60 นายป่วยรุนแรง มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยข่าวเจ้าหน้าที่ทหารของสหรัฐอเมริกา 60 นาย ล้มป่วยรุนแรง หลังสูบบุหรี่ไฟฟ้า ที่ใช้น้ำยาผสมสารแคนนาบิไดอัล น้ำมันที่สกัดจากกัญชง (Cannabidiol CBD. Oil) 

บุหรี่ไฟฟ้า
17/04/2018

ออสเตรเลียยืนยันห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้า

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ACTION ON SMOKING AND HEALTH FOUNDATION Press Release ศูนย์ข่าว มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ วันที่ 12 มกราคม 2561 วันที่ข่าวตีพิมพ์ : สามารถเผยแพร่ได้ทันที ออสเตรเลียยืนยันห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้า มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่เปิดเผยรายงานล่าสุด ของกระทรวงสาธารณสุขออสเตรเลีย เมื่อวันที่ 11 มกราคมที่ผ่านมา ที่ยืนยันนโยบายห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งยืนอยู่บนข้อเท็จจริง ที่คณะกรรมการวิจัยสุขภาพและการแพทย์แห่งชาติ (Nation Health and Medical Research Council) ได้เสนอต่อรัฐบาล โดยมีเนื้อหาสำคัญคือ

บุหรี่ไฟฟ้า
17/04/2018

แค่มวนเดียว !! ก็ตาย อย่าชะล่าใจ สูบวันละมวน เฉียด “โรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง”

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ACTION ON SMOKING AND HEALTH FOUNDATION Press Release ศูนย์ข่าว มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ วันที่ 29 มกราคม 2561 วันที่ข่าวตีพิมพ์ : สามารถเผยแพร่ได้ทันที แค่มวนเดียว !! ก็ตาย อย่าชะล่าใจ สูบวันละมวน เฉียด “โรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง” งานวิจัยกระตุกคนสูบบุหรี่น้อยแม้วันละมวน ก็หนีอัตราเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจและสมองตีบตันไม่พ้น ใกล้เคียงคนสูบ 20 มวนต่อวัน ผศ.นพ.ครรชิต ลิขิตธนสมบัติ หัวหน้าหน่วยโรคหัวใจ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เปิดเผยรายงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร BMJ วันที่24 มกราคมที่ผ่านมา โดยคณะผู้วิจัยจากมหาวิทยาลัยลอนดอน ที่วิเคราะห์รายงานวิจัย 141 ชิ้น จาก 21 ประเทศ ตีพิมพ์เผยแพร่ระหว่าง ค.ศ.1946 – 2015 เมื่อเปรียบเทียบอัตราการเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจและเส้นเลือดสมอง ในผู้สูบบุหรี่วันละหนึ่งมวน ห้ามวน หรือยี่สิบมวน พบว่า คนที่สูบบุหรี่วันละหนึ่งมวน […]

บุหรี่ไฟฟ้า
17/04/2018

วารสารแพทย์อเมริกันตีแผ่บทสรุปบุหรี่ไฟฟ้า…

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ACTION ON SMOKING AND HEALTH FOUNDATION Press Release ศูนย์ข่าว มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ วันที่ 4 มกราคม 2561 วันที่ข่าวตีพิมพ์ : สามารถเผยแพร่ได้ทันที วารสารแพทย์อเมริกันตีแผ่บทสรุปบุหรี่ไฟฟ้า ดึงดูดให้ผู้ใหญ่ที่ไม่สูบบุหรี่เข้ามาติดบุหรี่ธรรมดาเพิ่ม มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยรายงานการวิจัยล่าสุดของ Am J Med ที่พบว่า บุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มความเสี่ยงในการทำให้ผู้ใหญ่ที่ไม่เคยสูบบุหรี่ หันมาติดบุหรี่ธรรมดาได้ถึง 6.8 เท่า คิดเป็นจำนวน นักสูบหน้าใหม่ที่เป็นผู้ใหญ่ 382,081 คน ในเวลาปีครึ่ง

บุหรี่ไฟฟ้า
17/04/2018

หมอประกิตงัดเอกสารโต้บุหรี่ไฟฟ้าพ่นพิษน้อยกว่าบุหรี่ธรรมดา 95% ไม่จริง

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ACTION ON SMOKING AND HEALTH FOUNDATION Press Release ศูนย์ข่าว มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ วันที่ 22 ธันวาคม 2560 วันที่ข่าวตีพิมพ์ : สามารถเผยแพร่ได้ทันที หมอประกิตงัดเอกสารโต้บุหรี่ไฟฟ้าพ่นพิษน้อยกว่าบุหรี่ธรรมดา 95% ไม่จริง ศ.นพ. ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดโปงความไม่น่าเชื่อถือ ที่ระบุว่า บุหรี่ไฟฟ้ามีอันตรายน้อยกว่าบุหรี่ธรรมดา 95% ที่มีกลุ่มเรียกร้องให้รัฐบาลไทยยกเลิกการห้ามนำเข้า

บุหรี่ไฟฟ้า