Blog

17/04/2018

แค่มวนเดียว !! ก็ตาย อย่าชะล่าใจ สูบวันละมวน เฉียด “โรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง”

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
ACTION ON SMOKING AND HEALTH FOUNDATION
Press Release ศูนย์ข่าว มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
วันที่ 29 มกราคม 2561 วันที่ข่าวตีพิมพ์ : สามารถเผยแพร่ได้ทันที

แค่มวนเดียว !! ก็ตาย อย่าชะล่าใจ สูบวันละมวน เฉียด “โรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง” งานวิจัยกระตุกคนสูบบุหรี่น้อยแม้วันละมวน ก็หนีอัตราเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจและสมองตีบตันไม่พ้น ใกล้เคียงคนสูบ 20 มวนต่อวัน ผศ.นพ.ครรชิต ลิขิตธนสมบัติ หัวหน้าหน่วยโรคหัวใจ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เปิดเผยรายงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร BMJ วันที่24 มกราคมที่ผ่านมา โดยคณะผู้วิจัยจากมหาวิทยาลัยลอนดอน ที่วิเคราะห์รายงานวิจัย 141 ชิ้น จาก 21 ประเทศ ตีพิมพ์เผยแพร่ระหว่าง ค.ศ.1946 – 2015 เมื่อเปรียบเทียบอัตราการเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจและเส้นเลือดสมอง ในผู้สูบบุหรี่วันละหนึ่งมวน ห้ามวน หรือยี่สิบมวน พบว่า คนที่สูบบุหรี่วันละหนึ่งมวน มีอัตราการเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจและเส้นเลือดสมองตีบตัน คิดเป็นร้อยละ 40-50 ของการเกิดโรคทั้งสอง ในคนที่สูบบุหรี่วันละยี่สิบมวน คณะผู้วิจัยสรุปว่างานวิจัยนี้หักล้างความเชื่อผิดๆ ของคนส่วนใหญ่ที่คิดว่า การสูบบุหรี่เพียงวันละไม่กี่มวนมีอันตรายน้อย หรือไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ศ.นพ. ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ กล่าวว่า มีคนไทยเกือบ 6 ล้านคนที่จัดอยู่ในคนที่สูบบุหรี่ไม่จัด ส่วนใหญ่หากจะเลิกสูบบุหรี่ มีโอกาสเลิกได้สูง เนื่องจากเสพติดนิโคตินไม่มาก แต่ส่วนใหญ่ที่ไม่คิดเลิกเพราะมีความเชื่อว่า การสูบน้อย ๆ ไม่เป็นไร ทุกฝ่ายจึงต้องช่วยกันเผยแพร่ความจริงที่ว่า ไม่มีระดับที่ปลอดภัยแม้จะสูบเพียงวันละมวนเดียว จากการสำรวจที่ทำอย่างละเอียดที่สุดเมื่อ พ.ศ.2554 พบว่าในจำนวนคนไทย 13 ล้านคนที่สูบบุหรี่ ร้อยละ 21.2 หรือ 2.75 ล้านคน ที่สูบบุหรี่วันละน้อยกว่า 5 มวน และร้อยละ 23.8 หรือ 3 ล้านคนที่สูบวันละ 5-9 มวน ซึ่งผู้สูบบุหรี่เหล่านี้ทุกคนก็เสี่ยงที่จะเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง

อ้างอิง

  1. Low cigarette consumption and risk of coronary heart disease and stroke:meta-analysis of 141 cohort studies in 55 study report. BMJ,2018;j5855 DOI:20.1136/BMJ.J5855
  2. Global Adult Tobacco Survey:Thailand Report,2011

ต้องการสอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 0-2278-1828

บุหรี่ไฟฟ้า
About an