Blog

17/04/2018

ออสเตรเลียยืนยันห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้า

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
ACTION ON SMOKING AND HEALTH FOUNDATION
Press Release ศูนย์ข่าว มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
วันที่ 12 มกราคม 2561 วันที่ข่าวตีพิมพ์ : สามารถเผยแพร่ได้ทันที

ออสเตรเลียยืนยันห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้า มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่เปิดเผยรายงานล่าสุด ของกระทรวงสาธารณสุขออสเตรเลีย เมื่อวันที่ 11 มกราคมที่ผ่านมา ที่ยืนยันนโยบายห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งยืนอยู่บนข้อเท็จจริง ที่คณะกรรมการวิจัยสุขภาพและการแพทย์แห่งชาติ (Nation Health and Medical Research Council) ได้เสนอต่อรัฐบาล โดยมีเนื้อหาสำคัญคือ

  • แม้ว่าบุหรี่ไฟฟ้าจะมีสารเคมีที่เป็นพิษในจำนวนน้อยกว่าบุหรี่ธรรมดา แต่ยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีอันตรายต่อผู้สูบน้อยลง
  • การใช้บุหรี่ไฟฟ้าอาจจะทำให้ผู้สูบได้รับสารพิษในระดับที่เป็นอันตราย นอกจากนี้มีหลักฐานเพิ่มมากขึ้นว่า การใช้บุหรี่ไฟฟ้าในระยะยาวจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
  • จากหลักฐานที่มีอยู่ในปัจจุบันยังไม่สามารถสรุปได้ว่า บุหรี่ไฟฟ้าสามารถช่วยให้คนติดบุหรี่เลิกสูบได้
  • เริ่มมีหลักฐานปรากฏบ้างแล้วว่า การใช้บุหรี่ไฟฟ้าในคนที่ไม่สูบบุหรี่สัมพันธ์กับการหันไปสูบบุหรี่ธรรมดาในอนาคต
  • รายงานฉบับนี้แสดงความกังวลว่า ประโยชน์ที่จะได้รับจากการที่ผู้สูบบุหรี่หันไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าที่มีการอ้างว่าอันตรายลดลง อาจจะมีน้อยกว่าผลกระทบด้านลบที่เกิดจากการที่มีผู้ไม่สูบบุหรี่หันไปสูบบุหรี่เพิ่มขึ้น จากการเริ่มสูบบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งเท่ากับเป็นการลดทอนประสิทธิภาพการควบคุมยาสูบของออสเตรเลีย

การยืนยันนโยบายห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้าของประเทศออสเตรเลีย จึงสอดคล้องกับสถานการณ์ที่รัฐบาลพยายามจะลดการบริโภคยาสูบด้วยมาตรการต่าง ๆ ซึ่งมีผลคืบหน้าด้วยดีมาตลอด หากอนุญาตให้ขายบุหรี่ไฟฟ้าได้ ประสิทธิภาพการควบคุมยาสูบของออสเตรเลียจะถูกลดทอนลง จากการที่มีผู้เสพติดนิโคตินรุ่นใหม่เพิ่มขึ้น รวมทั้งค่านิยมการสูบบุหรี่จะถอยกลับไปเป็นที่ยอมรับของสังคมอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งเท่ากับเป็นการส่งเสริมให้มีการสูบทั้งบุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่ธรรมดาในเวลาเดียวกัน และท้ายสุด ทำให้ผู้สูบบุหรี่ไม่คิดที่จะเลิกสูบ

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ กล่าวว่า การยืนยันนโยบายห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้าของรัฐบาลออสเตรเลีย นับเป็นตัวอย่างของรัฐบาลที่ดีซึ่งมุ่งเน้นปกป้องสุขภาพของประชาชน เช่นเดียวกับประเทศไทย ที่รัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ออกมาตรการห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้ามาตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2558 ซึ่งนับว่าเป็นนโยบายที่ก้าวหน้าและเหมาะสมแล้ว

ต้องการสอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 0-2278-1828

บุหรี่ไฟฟ้า
About an