Blog

12/02/2017

หญ้าดอกขาว

โลกเราสมัยนี้พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว มีเทคโนโลยีใหม่ๆ นวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นมาตลอดเวลาแต่ก็ยังมีของเก่าดีๆที่มีประโยชน์อีกมากมายคนสมัยก่อนได้คิดขึ้นมาและใช้มาตั้งนานนม เช่นการใช้สมุนไพรในการรักษาอาการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ไข้หวัด แผลเป็น หรือโรคต่างๆมากมาย และยังมีการใช้ระงับอาการอื่นๆ

เช่น การแก้กระหาย การอยากเหล้า หรือแม้กระทั่งการอยากบุหรี่
เมื่อพูดถึงเรื่องบุหรี่ หลายๆคนที่คิดจะเลิกก็จะประสบพบปัญหาเดิมๆ นั้นก็คือ “อาการขาดนิโคติน”และ “อาการอยากบุหรี่” ซึ่งก็มีอาการต่างๆมากมายแล้วแต่จะเกิดขึ้นกับตัวบุคคลนั้นๆไม่ว่าจะเป็น คลื่นไส้ นอนไม่หลับ หงุดหงิดง่าย กระสับกระส่าย เป็นต้น ซึ่งอาการต่างๆเหล่านี้เกิดจาก สารนิโคตินที่กำลังถูกถอดออกจากร่างกาย และเป็นอาการที่ทำให้คนอยากเลิกบุหรี่ทนไม่ไหวจนต้องหันกลับมาสูบบุหรี่ใหม่ แต่เรายังมียาช่วยเลิกบุหรี่ทั้งใหม่และของเก่าดีๆเช่น หมากฝรั่งนิโคติน แผ่นแปะนิโคติน อื่นๆ และยังมีภูมิปัญญาชาวบ้านในการใช้สมุนไพรซึ่งนั้นก็คือ “หญ้าดอกขาว”
หญ้าดอกขาว จัดเป็นวัชพืชชั้นดี ที่มีไว้ก็เหมือนมีหมออยู่ข้างกาย ดังชื่อที่ว่าหมอน้อย น่าจะหมายถึงสรรพคุณที่สามารถรักษาได้สารพัดของเจ้าหญ้าดอกขาวนี้นั่นเอง มีการศึกษาทางแผนปัจจุบันเพื่อยืนยันความเป็นหมอน้อยของหญ้าดอกขาวในการรักษาอาการต่างๆรวมทั้งใช้ในการเลิกบุหรี่ เป็นต้นต้น ได้เป็นอย่างดี ในปี 2531 โครงการสมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเอง (ปัจจุบันคือมูลนิธิสุขภาพไทย) ได้นำประสบการณ์การใช้หญ้าดอกขาวนี้มาเผยแพร่ จนได้รับความสนใจอย่างมาก ต่อมาในปี 2537 โครงการสมุนไพรฯ ได้หาทุนสนับสนุนการวิจัยของ ภกญ.ฉวีวรรณ ม่วงน้อย (ดวงจร) หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลอู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ที่ทำการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของหญ้าดอกขาวกับยาหลอกในการลดการสูบบุหรี่ พบว่า หญ้าดอกขาวสามารถลดการสูบบุหรี่ลงได้มากกว่ากลุ่มควบคุม รายงานนี้ทำให้โรงพยาบาลหลายแห่งนำหญ้าดอกขาวไปใช้กันอย่างแพร่หลาย งานวิจัยชิ้นนี้เป็นการศึกษาครั้งแรกของโลกเกี่ยวกับการใช้ หญ้าดอกขาวเพื่อลดความอยากบุหรี่
จากงานวิจัยพบว่า หากใช้ติดต่อกันนาน 2 เดือน สามารถช่วยลดอัตราการสูบบุหรี่ได้ถึง ร้อยละ 60 และหากใช้ร่วมกับการออกกำลังกาย จะสามารถช่วยลดอัตราการสูบบุหรี่ลงได้ถึงร้อยละ 62 และที่สำคัญช่วยทำให้คนเลิกบุหรี่ได้ถึงร้อยละ 60-70 หากใช้ร่วมกับการออกกำลังกาย( ต้องมีเอกสารอ้างอิง)
นอกจากนี้แล้ว สิ่งค้นพบที่สำคัญที่อาจเป็นคำตอบของสมุนไพรหญ้าดอกขาวในการช่วยเลิกบุหรี่คือ ในสารสกัดหยาบจากใบและดอกที่ได้จากการเคี่ยวมีสารสำคัญคือ นิโคติน (nicotine) ในปริมาณต่ำ
ดังนั้น กลุ่มคนที่สูบบุหรี่ที่ค่อย ๆ เลิกบุหรี่ได้โดยไม่มีอาการข้างเคียงนั้น อาจเป็นผลมาจากมีการทดแทนของสารนิโคตินในกระแสเลือดไม่ให้ขาดหายไปทันที แต่อย่างไรก็ตามการเลิกบุหรี่ที่ดีที่สุด นอกจากการใช้สมุนไพรหญ้าดอกขาวแล้ว ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยหันไปออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมอื่นๆทดแทน ร่วมกับความตั้งใจเพื่อตนเองหรือบุคคลที่คุณรักจะช่วยเสริมทำให้เลิกบุหรี่ได้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น
สำหรับการศึกษาความปลอดภัยพบว่า หญ้าดอกขาวเป็นสมุนไพรที่มีความปลอดภัยสูง หลายแห่งได้มีการพัฒนาหญ้าดอกขาวในรูปแบบชาชงให้สามารถใช้ประโยชน์กันได้ง่ายขึ้นแต่ในปัจจุบันมีการพัฒนา ลูกอมสมุนไพรหญ้าดอกขาว ให้สามารถใช้ได้ประโยชน์มากยิ่งขึ้น
ข้อควรระวัง
แม้สมุนไพรชนิดนี้จะมีประโยชน์อยู่มากก็ตาม แต่ก็มีข้อเสียที่เกิดจากผลข้างเคียงได้ นั้นก็คือ เมื่อกินยาชนิดนี้แล้วจะทำให้ปากแห้ง คอแห้ง ทำให้ไม่อยากอาหาร ด้วยเหตุนี้หญ้าดอกขาวจึงอาจมีประโยชน์ในการนำไปใช้เพื่อควบคุมน้ำหนักได้อีกด้วย สิ่ งที่สำคัญควรระวังในการใช้ในผู้ป่วยโรคหัวใจและโรคไตเนื่องจากสมุนไพรชนิดนี้มีโพแทสเซียมสูง)

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก
www.doctor.or.th  : ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องหญ้าดอกขาว

อยากให้รู้
About an