Blog

17/04/2018

พึงระวัง !! สูบบุหรี่ไฟฟ้าเสี่ยงหัวใจวาย 2 เท่า สูบสองแบบเสี่ยงตาย 5 เท่า

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
ACTION ON SMOKING AND HEALTH FOUNDATION
Press Release ศูนย์ข่าว มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
วันที่ 2 มีนาคม 2561 วันที่ข่าวตีพิมพ์ : สามารถเผยแพร่ได้ทันที

พึงระวัง !! สูบบุหรี่ไฟฟ้าเสี่ยงหัวใจวาย 2 เท่า สูบสองแบบเสี่ยงตาย 5 เท่า มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดรายงานการวิจัยพบว่า ความเสี่ยงหัวใจวายจากกล้ามเนื้อหัวใจตายมาก ถึง 2 เท่า เพราะสูบบุหรี่ไฟฟ้าทุกวัน
รายงานดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมประจำปี The Society for Research on Nicotine & Tobacco (SRNT) ครั้งที่ 24 ที่เมืองบัลติมอร์ สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา โดย ศาสตราจารย์ สแตนตัน กล๊านซ์ และคณะจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ซานฟรานซิสโก ได้วิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลสำรวจสุขภาพของชาวอเมริกันเกือบ 70,000 คนทั่วประเทศ ของ ค.ศ.2014 และ 2016 ผลพบว่าผู้ที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าทุกวันมีอัตราการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (Myocardial infarction) เพิ่มขึ้น 1.79 เท่า ของผู้ไม่ได้สูบ ขณะที่ผู้ที่สูบบุหรี่ธรรมดามีอัตราการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันเพิ่มสูง 2.72 เท่า

คณะวิจัยสรุปว่า เนื่องจากผู้ที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าส่วนใหญ่สูบบุหรี่ธรรมดาด้วย จากข้อมูลวิจัยพบว่า ผู้สูบบุหรี่ที่หันไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อจะเลิกสูบบุหรี่ แต่สุดท้ายก็ลงเอยด้วยการสูบทั้งบุหรี่ไฟฟ้าพร้อมกับสูบบุหรี่ธรรมดา ยิ่งเกิดความเสี่ยงให้กล้ามเนื้อหัวใจตายเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ คือได้รับความเสี่ยงจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้า บวกกับความเสี่ยงจากการสูบบุหรี่ธรรมดา หมายความว่าโอกาสป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเพิ่มขึ้น ถึงเกือบ 5 เท่า เมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ได้สูบทั้งบุหรี่ไฟฟ้า หรือบุหรี่ธรรมดา นับเป็นรายงานแรกที่แสดงว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้าระยะยาว ทำให้เกิดโรคร้ายแรงเช่นหัวใจวายได้ ทั้งนี้การแพร่หลายของการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อประมาณสิบปีที่ผ่านมานี้เอง

อ้างอิง

  • First evidence of long-term health damage from ecigs: Smoking E-Cigarettes Daily Doubles Risk of Heart Attacks. https://tobacco.ucsf.edu/first-evidence-long-term-health-damage-ecigs-smoking-e-cigarettes-daily-doubles-risk-heart-attacks
บุหรี่ไฟฟ้า
About an