ในยุคแล้วอะไรๆที่เป็นเทคโนโลยีนั้นเป็นเรื่องที่ต้องยอมรับว่ามีการพัฒนาเร็วขึ้น ไม่ว่าจะเป็น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ กล้อง จนมาถึง “บุหรี่ไฟฟ้า”  ซึ่งเป็นประเด็นถกเถียงกันทั่วโลกว่ามันอันตรายจริงไหม?? ใช้เลิกบุหรี่ได้จริงไหม?? ซึ่งปัจจุบันก็ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันไม่เลิก วันนี้ทางเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อควบคุมยาสูบจะมาให้ความรู้ในเรื่องนี้ว่าจริงหรือเท็จ