เมื่อเราพูดถึงบุหรี่ ภาพที่นึกถึงกันโดยส่วนใหญ่คงเป็นบุหรี่ในซองบุหรี่ ซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็นบุหรี่โรงงาน แต่บางท่านอาจเคยเห็นผู้สูบบุหรี่แบบที่นำยาสูบแห้งๆ มามวนกับกระดาษเอง ยิ่งกว่านั้นอาจพบว่าในต่างจังหวัดหลายพื้นที่มีการปลูกต้นยาสูบในบริเวณบ้านเพื่อเอาไว้ใช้ตากแห้งทำไส้บุหรี่เสียเอง โดยถ้าเราเข้าไปพูดคุยกับชาวบ้านที่ปลูกต้นยาสูบก็มักจะตอบเป็นเสียงเดียวกันว่า